TGJU Mercados locales y globales
Foro en línea
Russia
Russia

rub/usd

0.0139
Tarifa en vivo
0 (0%)
Cambio
25 July 2020
Hora 13:43:27
0 (2.21%)
Cambio / 3 meses
0 (12.58%)
Cambio / 6 meses
0 (9.15%)
Fluctuación Anual

18 Karat Gold

3,234
Tarifa en vivo
0 (0%)
Cambio
25 July 2020
Hora 10:01:41
260 (8.74%)
Cambio / 3 meses
888 (37.85%)
Cambio / 6 meses
898 (38.44%)
Fluctuación Anual

RTS 2

5,005
Tarifa en vivo
0 (0%)
Cambio
24 July 2020
Hora 20:31:32
344 (7.39%)
Cambio / 3 meses
454 (8.31%)
Cambio / 6 meses
339 (7.26%)
Fluctuación Anual

Russia

Indicador Valor Fondo Anterior Bajo Alto Cambio Cambio % Hora Gráfico
QIWI 1305 79.90B - 1305 1305 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Yandex 4024.2 1.33T - 4024.2 4024.2 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Gtl OAO 0.0689 178.86M - 0.0689 0.0689 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
TZA OAO 93 764.46M - 93 93 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Diod OAO 6.4 585.60M - 6.4 6.4 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Lenta Ltd 186.2 85.56B - 186.2 186.2 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Safmar Fin 519.4 57.98B - 519.4 519.4 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
NPK OVK PAO 237.9 27.60B - 237.9 237.9 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Ros Agro PLC 686 86.98B - 686 686 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Rusolovo OAO 4.67 14.01B - 4.67 4.67 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Seligdar PAO 28.15 22.49B - 28.15 28.15 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Gk Rollman OAO 19.5 91.07M - 19.5 19.5 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
RosDorBank PAO 245 2.54B - 245 245 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
MulTisistema OAO 1.554 155.40M - 1.554 1.554 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Rosgosstrakh OAO 0.1502 73.52B - 0.1502 0.1502 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Lenzoloto OAO Pref 4325 4.93B - 4325 4325 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Rusgrain Holding OAO 8.54 367.08M - 8.54 8.54 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
United Company Rusal 26.56 399.13B - 26.56 26.56 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Bank Vozrozhdeniye PAO 338 8.46B - 338 338 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Moskovskaya Birzha OAO 128.2 289.00B - 128.2 128.2 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Pavlovskiy Avtobus OAO 8560 13.42B - 8560 8560 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Uralskaya Kuznitsa OAO 16740 9.17B - 16740 16740 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Polymetal International 1675 781.52B - 1675 1675 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Sibirskiy Gostinets PAO 0.537 53.70M - 0.537 0.537 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Kovrovskiy Mekhanicheskiy 487 1.83B - 487 487 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Vladimirskiy Khimicheskiy 51.95 260.04M - 51.95 51.95 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Kombinat Yuzhuralnikel' OAO 6100 3.66B - 6100 6100 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Solikamskiy Magniyevyi Zavod 4820 1.93B - 4820 4820 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Moskovskiy Kreditnyi Bank OAO 5.79 172.71B - 5.79 5.79 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Chelyabinskiy Kuznechno Presso 5400 3.24B - 5400 5400 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Tuchkovskiy Kombinat Stroiteln 4.5 179.37M - 4.5 4.5 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
Gorodskiye Innovatsionnyye Tekhnologii 0.689 507.81M - 0.689 0.689 0.00 0.00% 2020/07/25 Hora 0:13
BSP 42.56 19.22B - 42.41 42.6 0.00 0.00% 2020/07/24 Hora 23:07
CMT 8.86 8.07B - 8.82 8.94 0.00 0.00% 2020/07/24 Hora 23:07
DEC 1.031 17.74B - 1.028 1.032 0.00 0.00% 2020/07/24 Hora 23:07
MMK 39.16 437.59B - 38.83 39.16 0.00 0.00% 2020/07/24 Hora 23:07
MTS 320.5 568.19B - 320.5 322.85 0.00 0.00% 2020/07/24 Hora 23:07
PIK 454.7 300.33B - 451.7 457.2 0.00 0.00% 2020/07/24 Hora 23:07
VTB 0.0379 491.05B - 0.0377 0.0379 0.00 0.00% 2020/07/24 Hora 23:07
NMTP 10.72 198.14B - 10.66 10.72 0.00 0.00% 2020/07/24 Hora 23:07