TGJU Mercados locales y globales
Foro en línea

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1586.16 0.5000 0.0300 1587.68 1578.27 01:29:03
گرم 51.00 0.0161 0.0010 51.05 50.74 01:29:03
کیلوگرم 50996.19 16.0754 0.9645 51045.06 50742.52 01:29:03
تولا 594.81 0.1875 0.0113 595.38 591.85 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.55 0.0200 0.1000 16.55 16.54 01:12:20
گرم 0.53 0.0006 0.0032 0.53 0.53 01:12:20
کیلوگرم 532.09 0.6430 3.2151 532.09 531.77 01:12:20
تولا 6.21 0.0075 0.0375 6.21 6.20 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 866.35 6.3500 0.7400 866.35 858.00 01:37:37
گرم 27.85 0.2042 0.0238 27.85 27.59 01:37:37
کیلوگرم 27853.78 204.1571 23.7915 27853.78 27585.32 01:37:37
تولا 324.88 2.3813 0.2775 324.88 321.75 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2500.00 42.7500 1.7400 2515.80 2470.30 01:29:12
گرم 80.38 1.3744 0.0559 80.88 79.42 01:29:12
کیلوگرم 80376.81 1374.4434 55.9423 80884.79 79421.93 01:29:12
تولا 937.50 16.0313 0.6525 943.43 926.36 01:29:12

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1438.49 0.4535 0.0300 1439.87 1431.33 01:29:03
گرم 46.25 0.0146 0.0010 46.29 46.02 01:29:03
کیلوگرم 46248.44 14.5787 0.9645 46292.76 46018.39 01:29:03
تولا 539.43 0.1700 0.0113 539.95 536.75 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.01 0.0181 0.1000 15.01 15.00 01:12:20
گرم 0.48 0.0006 0.0032 0.48 0.48 01:12:20
کیلوگرم 482.56 0.5831 3.2151 482.56 482.26 01:12:20
تولا 5.63 0.0068 0.0375 5.63 5.63 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 785.69 5.7588 0.7400 785.69 778.12 01:37:37
گرم 25.26 0.1852 0.0238 25.26 25.02 01:37:37
کیلوگرم 25260.59 185.1501 23.7915 25260.59 25017.13 01:37:37
تولا 294.64 2.1596 0.2775 294.64 291.80 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2267.25 38.7700 1.7400 2281.58 2240.32 01:29:12
گرم 72.89 1.2465 0.0559 73.35 72.03 01:29:12
کیلوگرم 72893.73 1246.4827 55.9423 73354.41 72027.75 01:29:12
تولا 850.22 14.5388 0.6525 855.59 840.12 01:29:12

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1237.52 0.3901 0.0300 1238.71 1231.37 01:29:03
گرم 39.79 0.0125 0.0010 39.83 39.59 01:29:03
کیلوگرم 39787.23 12.5420 0.9645 39825.36 39589.31 01:29:03
تولا 464.07 0.1463 0.0113 464.52 461.76 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12.91 0.0156 0.1000 12.91 12.90 01:12:20
گرم 0.42 0.0005 0.0032 0.42 0.41 01:12:20
کیلوگرم 415.14 0.5017 3.2151 415.14 414.89 01:12:20
تولا 4.84 0.0059 0.0375 4.84 4.84 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 675.93 4.9543 0.7400 675.93 669.41 01:37:37
گرم 21.73 0.1593 0.0238 21.73 21.52 01:37:37
کیلوگرم 21731.52 159.2834 23.7915 21731.52 21522.07 01:37:37
تولا 253.47 1.8579 0.2775 253.47 251.03 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1950.50 33.3536 1.7400 1962.83 1927.33 01:29:12
گرم 62.71 1.0723 0.0559 63.11 61.97 01:29:12
کیلوگرم 62709.98 1072.3407 55.9423 63106.31 61964.99 01:29:12
تولا 731.44 12.5076 0.6525 736.06 722.75 01:29:12

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5825.97 1.8365 0.0300 5831.55 5796.99 01:29:03
گرم 187.31 0.0590 0.0010 187.49 186.38 01:29:03
کیلوگرم 187309.01 59.0448 0.9645 187488.50 186377.28 01:29:03
تولا 2184.74 0.6887 0.0113 2186.83 2173.87 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 60.79 0.0735 0.1000 60.79 60.75 01:12:20
گرم 1.95 0.0024 0.0032 1.95 1.95 01:12:20
کیلوگرم 1954.38 2.3618 3.2151 1954.38 1953.20 01:12:20
تولا 22.80 0.0275 0.0375 22.80 22.78 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3182.10 23.3236 0.7400 3182.10 3151.43 01:37:37
گرم 102.31 0.7499 0.0238 102.31 101.32 01:37:37
کیلوگرم 102306.93 749.8690 23.7915 102306.93 101320.88 01:37:37
تولا 1193.29 8.7463 0.2775 1193.29 1181.79 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9182.50 157.0208 1.7400 9240.53 9073.41 01:29:12
گرم 295.22 5.0483 0.0559 297.09 291.72 01:29:12
کیلوگرم 295224.01 5048.3306 55.9423 297089.83 291716.75 01:29:12
تولا 3443.44 58.8828 0.6525 3465.20 3402.53 01:29:12

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2125.61 0.6701 0.0300 2127.65 2115.04 01:29:03
گرم 68.34 0.0215 0.0010 68.41 68.00 01:29:03
کیلوگرم 68339.99 21.5426 0.9645 68405.48 68000.05 01:29:03
تولا 797.11 0.2513 0.0113 797.87 793.14 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.18 0.0268 0.1000 22.18 22.17 01:12:20
گرم 0.71 0.0009 0.0032 0.71 0.71 01:12:20
کیلوگرم 713.06 0.8617 3.2151 713.06 712.63 01:12:20
تولا 8.32 0.0101 0.0375 8.32 8.31 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1161.00 8.5096 0.7400 1161.00 1149.81 01:37:37
گرم 37.33 0.2736 0.0238 37.33 36.97 01:37:37
کیلوگرم 37326.85 273.5909 23.7915 37326.85 36967.09 01:37:37
تولا 435.37 3.1911 0.2775 435.37 431.18 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3350.25 57.2893 1.7400 3371.42 3310.45 01:29:12
گرم 107.71 1.8419 0.0559 108.39 106.43 01:29:12
کیلوگرم 107712.96 1841.8916 55.9423 108393.70 106433.33 01:29:12
تولا 1256.34 21.4835 0.6525 1264.28 1241.42 01:29:12

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11092.49 3.4967 0.0300 11103.12 11037.32 01:29:03
گرم 356.63 0.1124 0.0010 356.97 354.86 01:29:03
کیلوگرم 356631.66 112.4198 0.9645 356973.41 354857.67 01:29:03
تولا 4159.69 1.3112 0.0113 4163.67 4139.00 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 115.74 0.1399 0.1000 115.74 115.67 01:12:20
گرم 3.72 0.0045 0.0032 3.72 3.72 01:12:20
کیلوگرم 3721.10 4.4968 3.2151 3721.10 3718.85 01:12:20
تولا 43.40 0.0524 0.0375 43.40 43.38 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6058.65 44.4075 0.7400 6058.65 6000.25 01:37:37
گرم 194.79 1.4277 0.0238 194.79 192.91 01:37:37
کیلوگرم 194789.83 1427.7318 23.7915 194789.83 192912.42 01:37:37
تولا 2271.99 16.6528 0.2775 2271.99 2250.10 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17483.25 298.9636 1.7400 17593.74 17275.55 01:29:12
گرم 562.10 9.6119 0.0559 565.65 555.42 01:29:12
کیلوگرم 562099.12 9611.8950 55.9423 565651.59 555421.38 01:29:12
تولا 6556.22 112.1114 0.6525 6597.66 6478.34 01:29:12

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 171463.90 54.0500 0.0300 171628.21 170610.99 01:29:03
گرم 5512.69 1.7377 0.0010 5517.98 5485.27 01:29:03
کیلوگرم 5512688.15 1737.7466 0.9645 5517970.90 5485266.51 01:29:03
تولا 64299.01 20.2688 0.0113 64360.63 63979.17 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1789.06 2.1620 0.1000 1789.06 1787.97 01:12:20
گرم 57.52 0.0695 0.0032 57.52 57.48 01:12:20
کیلوگرم 57519.41 69.5099 3.2151 57519.41 57484.66 01:12:20
تولا 670.90 0.8108 0.0375 670.90 670.49 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 93652.44 686.4350 0.7400 93652.44 92749.80 01:37:37
گرم 3011.00 22.0694 0.0238 3011.00 2981.98 01:37:37
کیلوگرم 3010993.46 22069.3813 23.7915 3010993.46 2981973.09 01:37:37
تولا 35119.69 257.4133 0.2775 35119.69 34781.20 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 270250.00 4621.2750 1.7400 271957.98 267039.43 01:29:12
گرم 8688.74 148.5774 0.0559 8743.65 8585.52 01:29:12
کیلوگرم 8688732.78 148577.3305 55.9423 8743645.57 8585510.63 01:29:12
تولا 101343.82 1732.9794 0.6525 101984.32 100139.86 01:29:12

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15223.49 4.7989 0.0300 15238.08 15147.76 01:29:03
گرم 489.45 0.1543 0.0010 489.92 487.01 01:29:03
کیلوگرم 489446.13 154.2865 0.9645 489915.17 487011.49 01:29:03
تولا 5708.81 1.7996 0.0113 5714.28 5680.41 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 158.84 0.1920 0.1000 158.84 158.75 01:12:20
گرم 5.11 0.0062 0.0032 5.11 5.10 01:12:20
کیلوگرم 5106.88 6.1715 3.2151 5106.88 5103.80 01:12:20
تولا 59.57 0.0720 0.0375 59.57 59.53 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8314.97 60.9454 0.7400 8314.97 8234.83 01:37:37
گرم 267.33 1.9594 0.0238 267.33 264.76 01:37:37
کیلوگرم 267332.21 1959.4385 23.7915 267332.21 264755.63 01:37:37
تولا 3118.12 22.8545 0.2775 3118.12 3088.06 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23994.25 410.3017 1.7400 24145.89 23709.20 01:29:12
گرم 771.43 13.1915 0.0559 776.31 762.27 01:29:12
کیلوگرم 771432.48 13191.4953 55.9423 776307.93 762267.86 01:29:12
تولا 8997.85 153.8632 0.6525 9054.72 8890.96 01:29:12

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1531.44 0.4828 0.0300 1532.91 1523.82 01:29:03
گرم 49.24 0.0155 0.0010 49.28 48.99 01:29:03
کیلوگرم 49236.82 15.5208 0.9645 49284.00 48991.90 01:29:03
تولا 574.29 0.1810 0.0113 574.84 571.43 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.98 0.0193 0.1000 15.98 15.97 01:12:20
گرم 0.51 0.0006 0.0032 0.51 0.51 01:12:20
کیلوگرم 513.74 0.6208 3.2151 513.74 513.43 01:12:20
تولا 5.99 0.0072 0.0375 5.99 5.99 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 836.46 6.1309 0.7400 836.46 828.40 01:37:37
گرم 26.89 0.1971 0.0238 26.89 26.63 01:37:37
کیلوگرم 26892.82 197.1137 23.7915 26892.82 26633.63 01:37:37
تولا 313.67 2.2991 0.2775 313.67 310.65 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2413.75 41.2751 1.7400 2429.00 2385.07 01:29:12
گرم 77.60 1.3270 0.0559 78.09 76.68 01:29:12
کیلوگرم 77603.81 1327.0251 55.9423 78094.26 76681.87 01:29:12
تولا 905.16 15.4782 0.6525 910.88 894.40 01:29:12

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 115066.39 36.2720 0.0300 115176.66 114494.02 01:29:03
گرم 3699.47 1.1662 0.0010 3703.02 3681.07 01:29:03
کیلوگرم 3699467.62 1166.1710 0.9645 3703012.78 3681065.44 01:29:03
تولا 43149.93 13.6020 0.0113 43191.28 42935.29 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1200.60 1.4509 0.1000 1200.60 1199.88 01:12:20
گرم 38.60 0.0466 0.0032 38.60 38.58 01:12:20
کیلوگرم 38600.26 46.6468 3.2151 38600.26 38576.94 01:12:20
تولا 450.23 0.5441 0.0375 450.23 449.95 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 62848.49 460.6544 0.7400 62848.49 62242.75 01:37:37
گرم 2020.63 14.8104 0.0238 2020.63 2001.15 01:37:37
کیلوگرم 2020624.51 14810.3718 23.7915 2020624.51 2001149.45 01:37:37
تولا 23568.20 172.7455 0.2775 23568.20 23341.05 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 181360.00 3101.2560 1.7400 182506.20 179205.44 01:29:12
گرم 5830.86 99.7077 0.0559 5867.71 5761.59 01:29:12
کیلوگرم 5830855.05 99707.6213 55.9423 5867706.05 5761584.49 01:29:12
تولا 68010.05 1162.9719 0.6525 68439.87 67202.09 01:29:12

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12364.43 3.8976 0.0300 12376.28 12302.93 01:29:03
گرم 397.53 0.1253 0.0010 397.91 395.55 01:29:03
کیلوگرم 397525.50 125.3107 0.9645 397906.45 395548.10 01:29:03
تولا 4636.67 1.4616 0.0113 4641.11 4613.60 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 129.01 0.1559 0.1000 129.01 128.93 01:12:20
گرم 4.15 0.0050 0.0032 4.15 4.15 01:12:20
کیلوگرم 4147.78 5.0124 3.2151 4147.78 4145.28 01:12:20
تولا 48.38 0.0585 0.0375 48.38 48.35 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6753.37 49.4995 0.7400 6753.37 6688.28 01:37:37
گرم 217.13 1.5914 0.0238 217.13 215.03 01:37:37
کیلوگرم 217125.77 1591.4453 23.7915 217125.77 215033.09 01:37:37
تولا 2532.52 18.5623 0.2775 2532.52 2508.11 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19488.00 333.2448 1.7400 19611.16 19256.48 01:29:12
گرم 626.55 10.7141 0.0559 630.51 619.11 01:29:12
کیلوگرم 626553.28 10714.0611 55.9423 630513.10 619109.83 01:29:12
تولا 7308.01 124.9669 0.6525 7354.19 7221.19 01:29:12

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2437.29 0.7683 0.0300 2439.63 2425.17 01:29:03
گرم 78.36 0.0247 0.0010 78.44 77.97 01:29:03
کیلوگرم 78360.75 24.7014 0.9645 78435.84 77970.96 01:29:03
تولا 913.99 0.2881 0.0113 914.86 909.44 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.43 0.0307 0.1000 25.43 25.42 01:12:20
گرم 0.82 0.0010 0.0032 0.82 0.82 01:12:20
کیلوگرم 817.62 0.9881 3.2151 817.62 817.12 01:12:20
تولا 9.54 0.0115 0.0375 9.54 9.53 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1331.23 9.7574 0.7400 1331.23 1318.40 01:37:37
گرم 42.80 0.3137 0.0238 42.80 42.39 01:37:37
کیلوگرم 42800.12 313.7078 23.7915 42800.12 42387.60 01:37:37
تولا 499.21 3.6590 0.2775 499.21 494.40 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3841.50 65.6897 1.7400 3865.78 3795.86 01:29:12
گرم 123.51 2.1120 0.0559 124.29 122.04 01:29:12
کیلوگرم 123507.00 2111.9697 55.9423 124287.57 122039.74 01:29:12
تولا 1440.56 24.6336 0.6525 1449.67 1423.45 01:29:12

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9913.18 3.1249 0.0300 9922.68 9863.87 01:29:03
گرم 318.72 0.1005 0.0010 319.02 317.13 01:29:03
کیلوگرم 318715.99 100.4678 0.9645 319021.41 317130.61 01:29:03
تولا 3717.45 1.1718 0.0113 3721.01 3698.95 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 103.43 0.1250 0.1000 103.43 103.37 01:12:20
گرم 3.33 0.0040 0.0032 3.33 3.32 01:12:20
کیلوگرم 3325.48 4.0187 3.2151 3325.48 3323.47 01:12:20
تولا 38.79 0.0469 0.0375 38.79 38.76 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5414.51 39.6862 0.7400 5414.51 5362.33 01:37:37
گرم 174.08 1.2759 0.0238 174.08 172.40 01:37:37
کیلوگرم 174080.54 1275.9410 23.7915 174080.54 172402.73 01:37:37
تولا 2030.44 14.8823 0.2775 2030.44 2010.87 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15624.50 267.1790 1.7400 15723.25 15438.88 01:29:12
گرم 502.34 8.5900 0.0559 505.51 496.37 01:29:12
کیلوگرم 502338.97 8589.9963 55.9423 505513.75 496371.18 01:29:12
تولا 5859.19 100.1922 0.6525 5896.22 5789.58 01:29:12

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 486.00 0.1532 0.0300 486.47 483.58 01:29:03
گرم 15.63 0.0049 0.0010 15.64 15.55 01:29:03
کیلوگرم 15625.23 4.9255 0.9645 15640.21 15547.51 01:29:03
تولا 182.25 0.0575 0.0113 182.42 181.34 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.07 0.0061 0.1000 5.07 5.07 01:12:20
گرم 0.16 0.0002 0.0032 0.16 0.16 01:12:20
کیلوگرم 163.03 0.1970 3.2151 163.03 162.94 01:12:20
تولا 1.90 0.0023 0.0375 1.90 1.90 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 265.45 1.9456 0.7400 265.45 262.89 01:37:37
گرم 8.53 0.0626 0.0238 8.53 8.45 01:37:37
کیلوگرم 8534.40 62.5537 23.7915 8534.40 8452.14 01:37:37
تولا 99.54 0.7296 0.2775 99.54 98.58 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 766.00 13.0986 1.7400 770.84 756.90 01:29:12
گرم 24.63 0.4211 0.0559 24.78 24.33 01:29:12
کیلوگرم 24627.45 421.1295 55.9423 24783.10 24334.88 01:29:12
تولا 287.25 4.9120 0.6525 289.07 283.84 01:29:12

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6687.25 2.1080 0.0300 6693.66 6653.99 01:29:03
گرم 215.00 0.0678 0.0010 215.21 213.93 01:29:03
کیلوگرم 214999.94 67.7737 0.9645 215205.97 213930.47 01:29:03
تولا 2507.72 0.7905 0.0113 2510.12 2495.25 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 69.77 0.0843 0.1000 69.77 69.73 01:12:20
گرم 2.24 0.0027 0.0032 2.24 2.24 01:12:20
کیلوگرم 2243.31 2.7109 3.2151 2243.31 2241.95 01:12:20
تولا 26.17 0.0316 0.0375 26.17 26.15 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3652.53 26.7716 0.7400 3652.53 3617.33 01:37:37
گرم 117.43 0.8607 0.0238 117.43 116.30 01:37:37
کیلوگرم 117431.53 860.7263 23.7915 117431.53 116299.71 01:37:37
تولا 1369.70 10.0394 0.2775 1369.70 1356.50 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10540.00 180.2340 1.7400 10606.61 10414.78 01:29:12
گرم 338.87 5.7947 0.0559 341.01 334.84 01:29:12
کیلوگرم 338868.62 5794.6533 55.9423 341010.27 334842.86 01:29:12
تولا 3952.50 67.5878 0.6525 3977.48 3905.55 01:29:12

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14909.43 4.6999 0.0300 14923.72 14835.26 01:29:03
گرم 479.35 0.1511 0.0010 479.81 476.96 01:29:03
کیلوگرم 479348.89 151.1036 0.9645 479808.24 476964.47 01:29:03
تولا 5591.04 1.7624 0.0113 5596.40 5563.23 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 155.57 0.1880 0.1000 155.57 155.47 01:12:20
گرم 5.00 0.0060 0.0032 5.00 5.00 01:12:20
کیلوگرم 5001.53 6.0441 3.2151 5001.53 4998.51 01:12:20
تولا 58.34 0.0705 0.0375 58.34 58.30 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8143.43 59.6881 0.7400 8143.43 8064.94 01:37:37
گرم 261.82 1.9190 0.0238 261.82 259.29 01:37:37
کیلوگرم 261817.16 1919.0154 23.7915 261817.16 259293.73 01:37:37
تولا 3053.79 22.3831 0.2775 3053.79 3024.36 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23499.25 401.8372 1.7400 23647.77 23220.08 01:29:12
گرم 755.52 12.9194 0.0559 760.29 746.54 01:29:12
کیلوگرم 755517.87 12919.3555 55.9423 760292.74 746542.32 01:29:12
تولا 8812.23 150.6891 0.6525 8867.92 8707.54 01:29:12

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 245347.23 77.3400 0.0300 245582.34 244126.80 01:29:03
گرم 7888.10 2.4865 0.0010 7895.66 7848.86 01:29:03
کیلوگرم 7888090.69 2486.5369 0.9645 7895649.76 7848853.14 01:29:03
تولا 92005.28 29.0025 0.0113 92093.45 91547.62 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2559.95 3.0936 0.1000 2559.95 2558.41 01:12:20
گرم 82.30 0.0995 0.0032 82.30 82.25 01:12:20
کیلوگرم 82304.37 99.4615 3.2151 82304.37 82254.64 01:12:20
تولا 959.98 1.1601 0.0375 959.98 959.40 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 134007.02 982.2180 0.7400 134007.02 132715.44 01:37:37
گرم 4308.43 31.5790 0.0238 4308.43 4266.90 01:37:37
کیلوگرم 4308422.46 31579.0184 23.7915 4308422.46 4266897.29 01:37:37
تولا 50252.67 368.3320 0.2775 50252.67 49768.33 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 386700.00 6612.5700 1.7400 389143.94 382106.00 01:29:12
گرم 12432.69 212.5991 0.0559 12511.27 12284.99 01:29:12
کیلوگرم 12432684.42 212598.9037 55.9423 12511258.99 12284984.13 01:29:12
تولا 145012.61 2479.7156 0.6525 145929.09 143289.86 01:29:12

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5776.79 1.8210 0.0300 5782.33 5748.06 01:29:03
گرم 185.73 0.0585 0.0010 185.91 184.80 01:29:03
کیلوگرم 185728.12 58.5465 0.9645 185906.11 184804.26 01:29:03
تولا 2166.30 0.6829 0.0113 2168.38 2155.52 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 60.28 0.0728 0.1000 60.28 60.24 01:12:20
گرم 1.94 0.0023 0.0032 1.94 1.94 01:12:20
کیلوگرم 1937.89 2.3419 3.2151 1937.89 1936.72 01:12:20
تولا 22.60 0.0273 0.0375 22.60 22.59 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3155.25 23.1267 0.7400 3155.25 3124.84 01:37:37
گرم 101.44 0.7435 0.0238 101.44 100.47 01:37:37
کیلوگرم 101443.46 743.5401 23.7915 101443.46 100465.74 01:37:37
تولا 1183.22 8.6725 0.2775 1183.22 1171.81 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9105.00 155.6955 1.7400 9162.54 8996.83 01:29:12
گرم 292.73 5.0057 0.0559 294.58 289.25 01:29:12
کیلوگرم 292732.33 5005.7228 55.9423 294582.40 289254.67 01:29:12
تولا 3414.38 58.3859 0.6525 3435.96 3373.81 01:29:12

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 105896.32 33.3814 0.0300 105997.80 105369.57 01:29:03
گرم 3404.65 1.0732 0.0010 3407.91 3387.71 01:29:03
کیلوگرم 3404643.34 1073.2345 0.9645 3407905.98 3387707.70 01:29:03
تولا 39711.15 12.5180 0.0113 39749.21 39513.62 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1104.92 1.3353 0.1000 1104.92 1104.26 01:12:20
گرم 35.52 0.0429 0.0032 35.52 35.50 01:12:20
کیلوگرم 35524.06 42.9294 3.2151 35524.06 35502.60 01:12:20
تولا 414.35 0.5007 0.0375 414.35 414.10 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 57839.87 423.9431 0.7400 57839.87 57282.40 01:37:37
گرم 1859.59 13.6301 0.0238 1859.59 1841.67 01:37:37
کیلوگرم 1859593.46 13630.0784 23.7915 1859593.46 1841670.44 01:37:37
تولا 21689.97 158.9788 0.2775 21689.97 21480.91 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 166906.75 2854.1054 1.7400 167961.60 164923.90 01:29:12
گرم 5366.18 91.7616 0.0559 5400.09 5302.43 01:29:12
کیلوگرم 5366172.62 91761.5518 55.9423 5400086.83 5302422.49 01:29:12
تولا 62590.08 1070.2903 0.6525 62985.65 61846.51 01:29:12

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5950.64 1.8758 0.0300 5956.34 5921.04 01:29:03
گرم 191.32 0.0603 0.0010 191.50 190.37 01:29:03
کیلوگرم 191317.31 60.3083 0.9645 191500.64 190365.64 01:29:03
تولا 2231.49 0.7034 0.0113 2233.63 2220.39 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 62.09 0.0750 0.1000 62.09 62.05 01:12:20
گرم 2.00 0.0024 0.0032 2.00 2.00 01:12:20
کیلوگرم 1996.21 2.4123 3.2151 1996.21 1995.00 01:12:20
تولا 23.28 0.0281 0.0375 23.28 23.27 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3250.20 23.8227 0.7400 3250.20 3218.87 01:37:37
گرم 104.50 0.7659 0.0238 104.50 103.49 01:37:37
کیلوگرم 104496.24 765.9157 23.7915 104496.24 103489.09 01:37:37
تولا 1218.83 8.9335 0.2775 1218.83 1207.08 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9379.00 160.3809 1.7400 9438.28 9267.58 01:29:12
گرم 301.54 5.1564 0.0559 303.45 297.96 01:29:12
کیلوگرم 301541.63 5156.3618 55.9423 303447.37 297959.31 01:29:12
تولا 3517.13 60.1429 0.6525 3539.36 3475.34 01:29:12

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2210.95 0.6970 0.0300 2213.07 2199.95 01:29:03
گرم 71.08 0.0224 0.0010 71.15 70.73 01:29:03
کیلوگرم 71083.59 22.4074 0.9645 71151.71 70730.00 01:29:03
تولا 829.11 0.2614 0.0113 829.90 824.98 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.07 0.0279 0.1000 23.07 23.06 01:12:20
گرم 0.74 0.0009 0.0032 0.74 0.74 01:12:20
کیلوگرم 741.69 0.8963 3.2151 741.69 741.24 01:12:20
تولا 8.65 0.0105 0.0375 8.65 8.65 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1207.61 8.8513 0.7400 1207.61 1195.97 01:37:37
گرم 38.83 0.2846 0.0238 38.83 38.45 01:37:37
کیلوگرم 38825.38 284.5746 23.7915 38825.38 38451.18 01:37:37
تولا 452.85 3.3192 0.2775 452.85 448.49 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3484.75 59.5892 1.7400 3506.77 3443.35 01:29:12
گرم 112.04 1.9158 0.0559 112.75 110.71 01:29:12
کیلوگرم 112037.23 1915.8366 55.9423 112745.31 110706.23 01:29:12
تولا 1306.78 22.3460 0.6525 1315.04 1291.26 01:29:12

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10750.36 3.3888 0.0300 10760.66 10696.88 01:29:03
گرم 345.63 0.1090 0.0010 345.96 343.91 01:29:03
کیلوگرم 345631.78 108.9524 0.9645 345962.99 343912.51 01:29:03
تولا 4031.39 1.2708 0.0113 4035.25 4011.33 01:29:03
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 112.17 0.1356 0.1000 112.17 112.10 01:12:20
گرم 3.61 0.0044 0.0032 3.61 3.60 01:12:20
کیلوگرم 3606.32 4.3581 3.2151 3606.32 3604.14 01:12:20
تولا 42.06 0.0508 0.0375 42.06 42.04 01:12:20
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5871.77 43.0378 0.7400 5871.77 5815.18 01:37:37
گرم 188.78 1.3837 0.0238 188.78 186.96 01:37:37
کیلوگرم 188781.77 1383.6951 23.7915 188781.77 186962.26 01:37:37
تولا 2201.92 16.1392 0.2775 2201.92 2180.69 01:37:37
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16944.00 289.7424 1.7400 17051.09 16742.71 01:29:12
گرم 544.76 9.3154 0.0559 548.21 538.29 01:29:12
کیلوگرم 544761.84 9315.4275 55.9423 548204.74 538290.07 01:29:12
تولا 6354.00 108.6535 0.6525 6394.16 6278.52 01:29:12
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 95.34 1.84 0.64 0.06 35.03 16.84 12.13 0.54